Letová spôsobilosť

  • Platné osvedčenie
  • Splnenie požiadaviek, pravidelné prehliadky údržby
  • Splnenie pokynov, obmedzení a upozornení v letovej príručke
  • Doplnky letovej príručky
  • Ustanovenie a udržiavanie lietadlovej knihy, motorovej knihy
  • Pravidelná údržba
  • Povolená údržba vykonávaná pilotmi
  • Splnenie úkonov predpísaných výrobcom v bulletinoch
  • Vykonávanie servisných prác oprávnenými osobami

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *