Finančná a kapitálová štruktúra firmy

Finančná štruktúra firmy

Finančná štruktúra firmy predstavuje podiel jednotlivých zložiek vlastného a cudzieho kapitálu na celkovom kapitále, ktorý finančne kryje majetok podniku. Statický stav finančnej štruktúry charakterizuje strana pasív podnikovej súvahy. Dynamiku procesu vyjadruje podiel vlastného a cudzieho kapitálu na finančnom krytí prírastku podnikového majetku za istý časový úsek. Finančnú štruktúru ovplyvňuje kombinované pôsobenie množstva faktorov. Faktory, ktoré majú vplyt na finančnú štruktúru podniku nájdete na stránke Finančná štruktúra podniku.

Kapitálová štruktúra firmy

V súvislosti s finančnou štruktúrou je dôležité spomenúť pojem kapitálová štruktúra firmy, t.j. štruktúra dlhodobých zdrojov podniku k určitému časovému okamihu. Kapitálová štruktúra firmy je súčasťou finančnej štruktúry.

Optimálna kapitálová štruktúra

Optimálna kapitálová štruktúra predstavuje také zloženie dlhodobého kapitálu podniku, pri ktorej sú priemerné náklady kapitálu minimálne. Optimálna kapitálová štruktúra je teda taká štruktúra, pri ktorej celková hodnota podniku dosahuje svoje maximum. Faktory, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie o kapitálovej štruktúre podniku nájdete na stránke Činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥