Kompromisná teória kapitálovej štruktúry

Brealey a Myers spojili prístup Miller-Modigliani (M-M) s reálnymi podmienkami trhu a vytvorili tzv. kompromisnú teória kapitálovej štruktúry. Kompromisná teória kapitálovej štruktúry zobrazuje voľbu kapitálovej štruktúry ako kompromis mezdi výhodami úrokového daňového štítu a nákladmi finančných ťažkostí.

Hodnotu podniku s dlhom

Hodnotu podniku s dlhom vyjadruje kompromisná teória kapitálovej štruktúry takto: Hodnotu podniku s dlhom = hodnota podniku financovaného len vlastným kapitálom + SH ÚDŠ – SH NFT

Moderný kompromisný model

Autori teórie Brealey a Myers odporúčajú finančným manažérom robiť rozhodnutia o kapitálovej štruktúre vo vzťahu k 4 dimenziám:

 • dane
 • riziko
 • typ aktív
 • finančná voľnosť

Táto teória vysvetľuje, prečo existujú rozdiely v kapitálovej štruktúre rôznych odvetví.

 1. Aj keď náklady cudzieho kapitálu sú nižšie ako náklady vlastného kapitálu, veľké úspešné firmy využívajú skôr vlastné zdroje a majú nízky stupeň zadĺženia.
 2. Firmy s bezpečnými hmotnými aktívami a veľkým zdaniteľným príjmom.
 3. Firmy s nízkym ziskom a rizikovými nehmotnými aktívami by sa mali spoliehať na vlastné zdroje financovania.

Agentské náklady

Moderný kompromisný model kapitálovej štruktúry podniku je rozšírený o agentské náklady a vyčísľuje hodnotu podniku s dlhom takto: Hodnota podniku s dlhom = hodnota podniku financovaného len vlastným kapitálom + SH ÚDŠ – SH NFT + SH ANE – SN AND

Pričom:

 • SN ANE – súčasná hodnota agentských nákladov na vlastný kapitál
 • SN AND – súčasná hodnota agentských nákladov na dlh
 • SH – súčasná hodnota
 • N – náklady
 • P – podnik

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥