Letecká škola

Letecká škola on-line

Letecká škola on-line (Letná škola pilotov vrtuľníkov) je otvorený projekt, ktorého cieľom je informovať záujemcov o letecký výcvik o podmienkach a priebehu leteckého výcviku.

Teoretická časť

Teoretická časť obsahuje prehľad okruhov, ktoré si žiak leteckej školy potrebuje naštudovať ešte pred prvým praktickým cvičením vo vrtuľníku. Teoretické okruhy Letnej školy pilotov vrtuľníkov sú písané všeobecne a hierarchicky usporiadané do sekcií. Týkajú sa všetkých žiakov, ktorí si robia letecký výcvik PPL(H). Teoretickú časť považujte za odporúčanie, ktoré oblasti si naštudovať.

Pozemná príprava

Súčasťou teoretickej prípravy je aj pozemná príprava. Hodiny pozemnej prípravy sú zamerané na praktickú a materiálnu časť učebnej látky a sú rozpísané podrobne. Pozemná príprava a praktický výcvik obsahujú viac konkrétnych informácií sú prispôsobené na účely leteckého výcviku PPL(H) na vrtuľníku Robinson R 22. R 22 patrí medzi najrozšírenejšie vrtuľníky používané v leteckých školách po celom svete.

Praktický výcvik

Ak úspešne zvládnete teóriu a pozemnú prípravu, môžete začať praktický výcvik vo vrtuľníku. Sekcie praktického výcviku obsahujú videoukážky jednotlivých manévrov a letových techník. Letná škola pilotov vrtuľníkov venuje okrem výcvikového vrtuľníka Robinson priestor aj ďalším výcvikovým vrtuľníkom, ako je Schweizer, Bell, Eurocopter a McDonnell Douglas.

Letecké testy on-line

Spravte si online letecké testy a vyskúšajte si svoje teoretické vedomosti pred leteckými skúškami. Kvízy s otázkami z oblasti letectva, založené na leteckých predpisoch. On-line letecká škola a teoretická príprava na pilotné skúšky vám uľahčí získať pilotný preukaz. Znalosti a vedomosti potrebné pre budúcich pilotov lietadiel a vrtuľníkov: PPL (A), CPL (A), PPL (H), PPL (H), ATPL (A), ATPL (H).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥