Modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku

Kritériom optimalizácie finančnej štruktúry podniku – rovnako ako aj ďalších finančných rozhodnutí – je maximalizácia trhovej hodnoty podniku a súčasne minimalizácia nákladov kapitálu.

Vznikajú tak zásadné otázky, na ktoré by mali modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku odpovedať:

  • Je možné zmenou finančnej štruktúry ovplyvniť trhovú hodnotu podniku?
  • Jestvuje z hľadiska trhovej hodnoty podniku nejaká optimálna finančná štruktúra?

Modely optimálnej finančnej štruktúry

Medzi zásadné modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku patria:

  1. Klasický prístup – Klasická teória kapitálovej štruktúry
  2. Tradičný prístup – Teória U-krivky
  3. Model M-M (Modigliani – Miller)
  4. Kompromisná teória kapitálovej štruktúry
  5. Teória hierarchického poriadku
  6. Teória signalizačného efektu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥