Núdzové stavy

Aj keď moderné vrtuľníky sú veľmi spoľahlivé, občas nastanú nebezpečné situácie, kedy je potrebný rýchly zásah pilota. Pilot musí dôkladne ovládať všetky systémy vrtuľníka a opakovane musí precvičovať riešenie simulovaných nebezpečných situácií, aby bol pripravený na skutočné núdzové stavy. Nebezpečné situácie, ktoré môžu nastať na vrtuľníku:

 • 1. Požiar motora počas spúšťania;
 • 2. Požiar motora počas letu;
 • 3. Požiar elektrickej inštalácie;
 • 4. Závady pohonu v rôznych letových výškach;
 • 5. Zlyhanie motora s následným spustením;
 • 6. Núdzové pristátie na vodu s výkonom alebo bez výkonu motora;
 • 7. Strata ťahu chvostovej vrtuľky počas dopredného letu;
 • 8. Strata ťahu chvostovej vrtuľky počas visenia;
 • 9. Závada otáčkomera;
 • 10. Závada alternátora;

Tieto núdzové situácie budete riešiť priamo na palube vrtuľníka a netreba sa k nim obšírnejšie vyjadrovať. Dodržte presný postup uvedený v letovej príručke.

Vo vrtuľníku R 22 ROBINSON sú taktiež výstražné svetlá. Príčiny ich varovného rozsvietenia a následnú činnosť pilota sme už vysvetlili v pozemnej príprave 1-i. Je nutné aby ste si túto problematiku zopakovali. Činnosť pri núdzových stavoch je uvedená v letovej príručke a predchádza následnému bezpečnostnému alebo núdzovému pristátiu.

Pristátie a následná kontrola sa odporúča aj pri nezvyklých hodnotách prístrojov, pri vibráciách, zvláštnych zvukoch alebo silách v riadení a aj vtedy, keď sa zdá, že vrtuľník letí normálne.

Keď ste sa pevne rozhodli vykonať bezpečnostné pristátie musíte:

 • 1. Identifikovať nebezpečnú situáciu alebo poruchu a kde je to možné potvrdiť si ju pomocou prístrojov. Napr. nízky tlak oleja – potvrďte si to teplotou oleja.
 • 2. Zmenšite rýchlosť a výkon motora, ak je to potrebné. Bude to závisieť na druhu poruchy. Ak ide o poruchu reduktora, nemali by ste zmenšiť výkon motora úplne, ale vykonať pristátie s ťahom motora.
 • 3. Vyberte si vhodnú pristávaciu plochu. V prípade poruchy by ste sa nemali pokúšať pristáť tam, kde prekážky môžu zapríčiniť poškodenie vrtuľníka. Ak by ste tak urobili, mohli by ste zapríčiniť väčšie škody ako bola porucha, pre ktorú ste pristáli. Na druhej strane je požiar motora poruchou, pri ktorej je každý druh plochy dobrý.
 • 4. Ak je to potrebné vysielajte volanie „PAN“ alebo „MAY DAY“. Aj keby ste boli mimo dosahu pozemných rádiostaníc vysielajte naslepo, pretože vždy existuje šanca, že vaše volanie zachytí vyššie letiace lietadlo. Toto môže značne skrátiť čas, ktorý strávite na mieste núdzového pristátia.
 • 5. Núdzové pristátie sa pokúste vykonať tak ako normálne, v závislosti na naliehavosti situácie. Pokiaľ je to možné, pristávajte proti vetru. Vyhnite sa snahe zbytočne uponáhľať pristávací manéver.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥