Personálne plánovanie

Výhľadové plánovanie práce
Postupy:
– jednoduchá logika
– metóda simulácie
– optimalizačný prístup
– metóda modelových závodov
– metódy komparácie
– benchmarking
– kvalifikované odhady expertov

Plánovanie potreby pracovníkov:
Systém odmeňovania sa vyznačuje špecifikami, 3 druhy rovnováhy:
1) rozpočtová
2) kompetitívna
3) vnútorná

Zvyšovanie pružnosti pracovnej sily sa dosahuje:
– externou kvantitatívnou pružnosťou
– externalizáciou
– internou kvantitatívnou pružnosťou
– funkčnou pružnosťou
– pružnosťou v odmeňovaní

Plánovanie produktivity práce – metódy:
– metóda úspory času

zníženie prácnosti
ZP = (t0 * Q1 – t1 Q1) * t0 * Q1) * 100

Úspora pracovníkov pri znížení prácnosti
Up = plán zníženia prácnosti v normohodinách / Ef1 * k1
Ef1 – využiteľný fond pracovného času
k1 – koeficient plnenia výkonových noriem

úspora pracovníkov pri zvýšení úrovne plnenia výkonových noriem
úspora pracovníkov v dôsledku zmien v extenzívnom využívaní pracovného času

– indexová metóda

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥