METÓDA STRANDIN

STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE – METÓDA STRANDIN – (francúzska manažérska škola – THIETARD, 1987)
– skupinová metóda prijímania strategických rozhodnutí založená na priamej alebo počítačovej komunikácii medzi zúčastnenými.

Na vypracovaní stratégie súčasne pracujú 4 skupiny:
Skupina A – pracovníci strategického centra podniku, vypracúva návrhy a predkladá ich na rokovanie ďalším skupinám
Skupina B – funkčný vedúci podniku, na základe návrhov skupiny A predkladajú interné podnikové obmedzenia
Skupina C – pracovníci, ktorí dobre poznajú okolie podniku a majú za úlohu zhodnotiť a vymedziť priaznivé vplyvy a hrozby z okolia.
Skupina D – hodnotitelia, rozhoduje o návrhoch skupiny A pričom vyhodnocuje kritické poznámky a námety skupín B a C.
Proces prebieha simultánne a nepretržite.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥