Porucha motora počas rolovania

Reakcia vrtuľníka pri poruche motora počas rolovania bude rovnaká, ako pri poruche počas visenia až na to, že musíte počítať s doprednou rýchlosťou vrtuľníka. Najdôležitejšie je nepritiahnuť páku cykliky k sebe, aby ste zastavili dopredný pohyb, pretože hrozí poškodenie chvostového rotora pri dotyku vrtuľníka so zemou. Pristátie s malou doprednou rýchlosťou je celkom bezpečné a nehrozí ani poškodenie.

Cvičnú autorotáciu z visu vykonajte nasledovne:

  • 1. Slovné upozornenie pred nácvikom „cvičné zlyhanie motora“.
  • 2. Výkon motora – voľnobeh
  • 3. Kompenzácia otáčania a tendencie pohybu do strany opačným pedálom a pákou cykliky.
  • 4. Keď vrtuľník začne klesať, pritiahnutím páky kolektívu jemne pristanete.

Uistite sa, že podvozok je rovnobežný sa smerom pohybu, aby ste sa vyhli možnému prevráteniu vrtuľníka. Nožným riadením udržíte podvozok rovnobežne sa smerom pohybu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥