Porucha motora počas visenia

Ak zlyhá motor počas visenia, vrtuľník sa okamžite začne otáčať doľava, pretože krútiaci moment motora prestane pôsobiť. Okamžite musíte vyšliapnuť pravý pedál, aby ste zastavili toto otáčanie. Vrtuľník sa tak isto začne posúvať doľava, pretože chvostový rotor stráca ťah a keďže ste doteraz udržiavali pákou cykliky malú výchylku doľava práve kvôli tomu, aby ste zabránili posúvaniu vrtuľníka doprava. Ak ste vykonávali visenie, vrtuľník sa bude pohybovať v smere vetra. Nakoniec vrtuľník začne klesať v dôsledku straty vztlaku, produkovaného nosným rotorom. Pilot musí kompenzovať hore uvedené reakcie pred dotykom so zemou kvôli možnosti prevrhnutia pri náklone vrtuľníka, pri jeho pohybe do strán v momente dotyku so zemou. Aby ste vykonali bezpečnú autorotáciu z visu musíte:

  • 1. Nožným riadením (pravou nohou) udržať kurz vrtuľníka,
  • 2. Pákou cykliky udržovať polohu vrtuľníka,
  • 3. Povolením kolektívu a následným pritiahnutím pristáť.

Pritiahnutím páky kolektívu vrtuľník jemne dosadne. Pohyby riadiacimi orgánmi sú takmer súčasné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥