Praktický výcvik

Praktický letový výcvik na príslušnom type vrtuľníka môžete začať až po úplnom absolvovaní teoretickej prípravy a po úplnom absolvovaní pozemných príprav pred lietaním. Praktický letový výcvik sa vykonáva v jednotlivých po sebe nasledujúcich cvičeniach, podľa osnovy Vašej leteckej školy.

Praktický letový výcvik musíte absolvovať v rozsahu minimálne 45 letových hodín. Odlietate 10 letových hodín samostatne, vrátane 5 hodín samostatných navigačných letov. Pred započatím výcviku obdržíte žiacky pilotný preukaz. Žiacky pilotný preukaz vydáva LÚ SR na základe žiadosti a po predložení požadovaných dokumentov. Pre vydanie žiackeho preukazu musíte okrem iných náležitostí predložiť aj Vysvedčenie rádiofonistu. Toto vysvedčenie získate na Telekomunikačnom úrade SR po úspešnom absolvovaní skúšok pred jeho komisiou.

Lety vo dvojici (vo dvojom) budete lietať s inštruktorom, samostatné lety budete lietať bez inštruktora. Kontrolné lety lietate s inštruktorom alebo inšpektorom a preskúšanie lietate s pilotom inšpektorom. Praktický letový výcvik je rozdelený do dvoch úloh: Základný výcvik (techniky pilotáže) a Výcvik v navigácii. Počas praktického letového výcviku absolvujete pozemné prípravy.

Pozrite si všeobecné informácie pre uchádzačov o letecký výcvik.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥