Prechod do motorového letu

Môže nastať situácia, keď nie je vhodné pri cvičení vykonať úplnú autorotáciu, alebo keď budete chcieť nacvičiť prechod z autorotačného klesania do motorového stúpania. Toto budete precvičovať nasledovným spôsobom:

Vstúpte do autorotácie, potom v bezpečnej výške zvýšte výkon motora tak, aby sa ručičky otáčkomera spojili a aby sa otáčky motora dostali do normálneho režimu. Zvýšenie výkonu zapríčiní zatáčanie vrtuľníka. Predpokladajte to a včas zasiahnite nožným riadením. Podrovnanie začnite v primeranej výške práve tak, ako pri autorotácii. Udržujte kurz nožným riadením a výšku podrovnania pákou cykliky. V primeranej výške vyrovnajte vrtuľník do horizontálnej polohy. Páku kolektívu musíte v tomto momente pritiahnuť hore, aby ste zabránili klesaniu vrtuľníka a dosiahli stabilné visenie, alebo podľa potreby rolovanie vo visení. Počas manévru vylučujte zatáčanie vrtuľníka nožným riadením. V tomto momente môžete vykonať normálny prechod do stúpania. Je dôležité, aby pohyby pákou kolektívu a pákou škrtiacej klapky boli plynulé a koordinované, aby ste nepretočili motor počas manévru. Skôr, než začnete ďalšie cvičenie alebo manéver, skontrolujte motorové prístroje.

Zlyhanie motora v skutočnosti nemusí nastať len za letu, ale aj pri visení alebo rolovaní.

V nasledujúcom cvičení sa naučíte, ako sa vysporiadať s poruchami motora počas visenia a počas rolovania v nízkej výške. Vrtuľníky strávia značnú časť svojho letového času práve vo visení, vykonávajúc množstvo rôznych úloh, preto piloti musia vedieť bezpečne a účinne zvládnuť poruchu motora. K manévru po zlyhaní motora nemôžete pristupovať ako k cvičnej autorotácii. Po zlyhaní motora vo visení totiž nemáte dostatočnú výšku a čas na jej uskutočnenie. Ak by ste potlačili páku kolektívu tak ako pri autorotácii, vrtuľník by okamžite prudko narazil na zem a poškodil sa. Ak motor zlyhá počas visenia, rotor sa nezastaví okamžite, ale postupne. Kinetická energia nosného rotora stále produkuje dostatok vztlaku, ktorý stačí na bezpečné pristátie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *