Prechod do stúpania

Jemne a plynule zvýšte výkon motora tak, aby sa ručičky otáčok motora a rotora na otáčkomeri spojili. Buďte pripravení pritiahnuť páku kolektívu v prípade prekročenia maximálnych otáčok rotora. Keď sa ručičky spoja, pritiahnite páku kolektívu pre stúpací režim a zároveň pákou cykliky upravte polohu vrtuľníka tak, aby ste dosiahli najväčšie stúpanie. Nožným riadením stále udržujte vrtuľník v priamočiarom lete. Po prechode do ustáleného stúpania vykonajte povinné úkony po vzlete a skontrolujte či sú teploty a tlaky motora v norme. Toto je dôležité, pretože motor bol počas autorotácie vo voľnobehu. Inštruktor Vám predvedie autorotáciu v priamočiarom lete a v zákrute. Pretože v prípade poruchy motora počas autorotácie je dôležité reagovať rýchlo a správne, bude kladený veľký dôraz na jemné a presné pohyby riadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥