Prechod z klesania do horizontálneho letu

  • 1. Prechod začnite asi 15 m (50 ft), (alebo 10 % z hodnoty klesania), pred požadovanou výškou prechodu do horizontálneho letu. Napr. ak je požadovaná výška 3 400 ft, prechod do horizontálneho letu začnite v 3 450 ft.
  • 2. Pritiahnite páku kolektívu do polohy pre cestovný režim. Nožným riadením udržujte kurz letu.
  • 3. Pritiahnutím páky cykliky uveďte vrtuľník do polohy pre horizontálny let.
  • 4. Pákou cykliky udržujte cestovnú rýchlosť.

Niekedy môže byť potrebné, aby ste prešli priamo z klesania do stúpania. Pre väčšinu ľahkých vrtuľníkov sú rýchlosti pre obidva režimy rovnaké. Preto zmena polohy bude malá. Je dôležité dôkladne sledovať, či sa v priestore okolo vrtuľníkom nenachádzajú iné lietadlá. Potom:

  • 1. Jemne pritiahnite páku kolektívu do polohy pre stúpanie.
  • 2. Nožným riadením udržujte kurz letu.
  • 3. Pritiahnite páku cykliky k sebe a tým zdvihnete nos vrtuľníka do polohy pre požadovanú rýchlosť stúpania.

Komentáre k článku Prechod z klesania do horizontálneho letu (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥