Prečo je zmena dôležitá?

Aby každý jednotlivec, ale aj organizácia dokázala prežiť, musí sa neustále prispôsobovať okolnostiam a udalostiam, ktoré vznikajú v jej bezprostrednom ako aj okolitom prostredí. Aby bolo zabezpečené nielen prežitie, ale ja ďalší rozvoj každého článku spoločnosti, je nevyhnutné robiť úpravy a prekonávať pritom problémy spojené so zmenou. Aj skupiny sa rozvíjajú, dozrievajú a prispôsobujú sa ako vnútorným, tak aj vonkajším zmenám. Pre organizácie platí takmer to isté – ak sa neprispôsobia zmeneným okolnostiam a neprijmú nové smery, pravdepodobne skrachujú a zaniknú.

„ Zmeny, ktoré nastávajú v organizáciách, môžu mať rôzne formy. Informačná technológia môže byť kultúrnou zmenou tam, kde vrcholový manažment zmení filozofiu, hodnoty a spôsoby práce. V organizačnej štruktúre môže nastať zmena, ktorej dôsledkom bude nadstav pracovníkov, nové rozdelenie práce a pod., a tiež si bude vyžadovať novú orientáciu pracovníkov. Zmeny môžeme vidieť i v procedúrach alebo postupoch, kde zamestnancov treba informovať a naučiť ich vyrovnať sa s takýmito prípadmi.“
De Cenzo – Robbins, 1994

Nemožno pochybovať, že zmena je na vzostupe a rýchlosť zmien sa zvyšuje. Dokonca ani budúcnosť nieje tým, čím kedysi bývala:
„Všetky inštitúcie žijú a fungujú vo dvoch časových obdobiach: v dnešku a v budúcnosti. Budúcnosť sa tvorí dnes, vo väčšine prípadov neodvolateľne. Manažéri teda musia riadiť tak dnešok – základy, ako aj zajtrajšok. V búrlivých časoch manažéri nemôžu predpokladať, že zajtrajšok bude predĺžením dneška. Práve naopak. Musia pracovať smerom k zmene; k zmene ako k príležitosti a k zmene ako k hrozbe.“
Drucker, P. 1980

Zmena je dôležitá, vyskytuje sa čoraz častejšie. No aj tak sa neraz stáva, že ak sa zmena týka práve nás, či už sa ju pokúšame zaviesť, alebo sme nešťastnými obeťami úsilia iných, vyrovnávame sa z ňou veľmi ťažko. Môže byť rušivá, hrozivá a nepríjemne nepredvídateľná. Ľudia sa jej bránia a manažérom, už aj tak dosť zaťaženými bežnými povinnosťami, sa môže pod vplyvom zmeny ich pracovná záťaž zdvojnásobiť.

Nie vždy je však situácia taká skľučujúca. V najlepšom prípade môže zavedenie zmeny poskytnúť príležitosť na skutočnú tvorivosť, najmä ak je v etape projektovania viac priestoru na uplatnenie a nejde tu iba o realizáciu myšlienok niekoho iného. Zo zavádzania zmien sa dá veľa naučiť.

Treba tiež pouvažovať o alternatíve: Čo sa môže stať, ak sa zmena neuskutoční? Vždy je tu nebezpečenstvo, že ak sa uspokojíme so súčasným stavom alebo nezbadáme potrebu zmeny včas. Peter Drucker uvádza, že zaoberať sa zmenou je dôležitá súčasť manažérovej práce – jedna z jej najdôležitejších súčastí, ktorá môže byť podnetná a vzrušujúca ak zistíte, že sa k nej dá pristupovať niekoľkými spôsobmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥