Systémové myslenie

Všeobecné vymedzenie systémového myslenia Systémové myslenie a systémová dynamika predstavujú špecifický a unikátny spôsob pozerania sa na svet. Tento systém si bližšie priblížime v tejto …

Organizovanie

Štátnice – Manažment – 08 – 25 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax, popíšte fázy organizačného procesu, chápanie organizácie z hľadiska objektu …