Predletová prehliadka

Denná, alebo predletová kontrola (prehliadka) vrtuľníka spočíva v množstve kontrolných úkonov.

Odstráňte všetky bežné krytky z vrtuľníka t.j. z kabíny, pitotky, ukotvenia rotora a podobne. V mrazivom počasí odstráňte aj malú námrazu, sneh alebo ľad. Prekontrolujte predchádzajúce hlásenie o údržbe, čím zistíte nahlásené závady a presvedčte sa o ich odstránení. Presvedčte sa o celkovej letuschopnosti vrtuľníka. Počas nasledujúcej predletovej prehliadky zistite všeobecný stav vrtuľníka a tiež všetky známky prelínania prevádzkových kvapalín, zmenu zafarbenia indikátorov vplyvom vysokej teploty, premačknutia, odreniny, pľuzgiere, zárezy, koróziu a zvlášť praskliny. Taktiež skontrolujte odreniny v špárach, kde sa diely dotýkajú alebo spájajú. Odreniny hliníkových dielov vytvárajú čierny púder, zatiaľ čo oceľ vytvára červenohnedé alebo čierne usadeniny.

Zapnite hlavný vypínač a skontrolujte činnosť výstražných svetiel. Prekontrolujte prúžky pre sledovanie teploty, aby ste zistili, či nestúpla teplota počas predošlého letu.

POZOR: Neťahajte listy nosného rotora smerom dole, môžete ich tým poškodiť. Keď chcete jeden list znížiť, pridvihnite list na protiľahlej strane.

Predletovú prehliadku vykonávajte systematicky, bod po bode, aby ste na niektorý úkon nezabudli.

Zaužívaný smer predletovej prehliadky je v smere hodinových ručičiek pri pohľade na vrtuľník z hora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥