Psychologický slovník J-L

Jomariho okno

Jomariho okno
– technika ktorá hovorí o tom, že existujú určité veci, ktoré sú nášmu vedomiu neprístupné
– pre každého človeka sú iné
– Otvorená oblasť
– Skrytá oblasť
– Slepá oblasť
– Neznáma oblasť

Kapacita KD pamäte

Kapacita KD pamäte
– 7±2 jednotiek; 5-9 bitov

Komplexnosť prostredia

Komplexnosť prostredia
– správanie je funkciou vonkajších podnetov a úroveň osobnostných premenných v ich vzájomnej interakcii

Komunikátorske činitele ovplyvňovania

Komunikátorske činitele ovplyvňovania
– atraktivita vzhľadu
– socializovanosť – kľudné ľudské chovanie
– expertnosť- či sa nám javí daný človek ako vzdelaný
– podobnosť- mne podobného človeka si skôr obľúbim
Kritéria sociálnych skupín

Konflikt Priblížene – Vyhnutie

Konflikt Priblížene – Vyhnutie
– jedna pozitívna a jedna negatívna sila
– pri dosiahnutí určitého cieľa prichádzajú do cesty rôzne prekážky, ťažkosti, pričom súčet – mínusov je väčší ako kladné sily => väčšia snaha vyhnúť sa negatívam ako dosiahnuť plus

Konflikt Priblíženie – Priblíženie

Konflikt Priblíženie – Priblíženie
– konflikt dvoch kladných síl, ktoré nás priťahujú

Konformita

Konformita
– prispôsobenie sa tlaku z vonku pričom sa mení aj naše presvedčenie

Konsolidácia

Konsolidácia
– ustálenie
– upevnenie
– odpočinok
– opakovanie

Konštantné posilnenie

Konštantné posilnenie
– dávkové a časové

Krátkodobá pamäť = pracovná pamäť

Krátkodobá pamäť = pracovná pamäť
– potrebná na zapamätanie momentálne potrebných informácií
– dĺžka 7±2 jednotiek, informácie uchované chronologicky
– informácia drží dlhšie ako senzorická pamäť a vie zachytiť aj zmysel

Kretschmer

Kretschmer
– osobnosť ľudí možno odhadnúť podľa postav:
– piknici (cykotým) – žijú spoločenským životom, veselo, sú tuční
– astenici (schyzotým) – utiahnutí, chudí, citliví, nespoločenskí

Kritérium zdravia

Kritérium zdravia
– neexistuje presné kritérium pre rozlíšenie zdravia alebo choroby
– štatistické hodnotenie – niekto je duševne chorý, ak robí niečo nenormálne
– adaptivita – prispôsobivý=zdravý; nepripôsobivý=chorý
– vnútorný pocit duševnej pohody

Krivka zabúdania

Krivka zabúdania
– najväčší úbytok informácií je hneď po zapamätaní

Kryštalická pamäť

Kryštalická pamäť
– vyžaduje si vedomosti aj inteligenciu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥