Psychologický slovník U-Z

Variabilné časové posilnenie Variabilné časové posilnenie – posilnenie za rôzny časový úsek Variabilné dávkové posilnenie Variabilné dávkové posilnenie – posilnenie za určitú dávku – mení …

Psychologický slovník S-T

Sekundárne potreby Sekundárne potreby – tri príklady – drogová závislosť, potreba čítať, potreba pomáhať druhým, potreba pozerať TV Semantická pamäť Semantická pamäť – pamäť na …

Psychologický slovník P-R

Paraverbálna komunikácia Paraverbálna komunikácia – zvukové charakteristiky reči = sila, výška hlasu, rýchlosť ; ako to hovoríme Pavlovove rozdelenie temperamentu Pavlovove rozdelenie temperamentu – sangvinik …

Psychologický slovník E-I

Elaborácia Elaborácia – nové dostávané informácie sa snažím spojiť s čo najviac známymi poznatkami – nadväzovanie spojením novej informácie v pamäti so staršími informáciami – …

Psychologický slovník A-D

Ako sa dá zväčšiť kapacita krátkodobej pamäte? Ako sa dá zväčšiť kapacita krátkodobej pamäte? – Zoskupovaním znakov do ucelených jednotiek, ktoré majú zmysel Ako sa …

Psychológia

Psychológia je veda, ktorá študuje ľudské chovanie, mentálne a telesné procesy a ich vzájomné vzťahy a interakcie. Psychológia je vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z …

Behavioristická teória

Behavioristická teória riadenia vznikla v období druhej svetovej vojny (40. roky). Odzrkadľuje neúspech teórie charakteristických vlastností. Vznikla medzi dôstojníkmi a vojakmi, ktorí sa snažili nájsť …

Psychologické teórie investovania

Psychologické teórie investovania určujú kurzové zmeny na základe psychologických reakcií obchodníkov a investorov. Jednou z najdiskutovanejších teórií je psychologická teória André Kostolányho, podľa ktorej na …

Systémové myslenie

Všeobecné vymedzenie systémového myslenia Systémové myslenie a systémová dynamika predstavujú špecifický a unikátny spôsob pozerania sa na svet. Tento systém si bližšie priblížime v tejto …