Psychologický slovník U-Z

Variabilné časové posilnenie

Variabilné časové posilnenie
– posilnenie za rôzny časový úsek

Variabilné dávkové posilnenie

Variabilné dávkové posilnenie
– posilnenie za určitú dávku
– mení sa v čase

Vnímanie

Vnímanie
– proces, ktorým sa snažíme pociťovanie zorganizovať do určitých celkov. Závisí od:
– biologických a fiziologických daností
– nálady
– skúsenosti
– kontextu prostredia
– ľudských potrieb
– osobnostných vlastností

Vodcovstvo

Vodcovstvo
– autokrati
– demokrati
– liberáli
– direktívny centralisti

Vodcovstvo

Vodcovstvo
– najviac zodpovedné (liberalizmus) a najmenej (autokracia)

Význam slova pri verbálnej komunikácii

Význam slova pri verbálnej komunikácii
– konotatívny a denotatívny význam

Zložky postoja

Zložky postoja
a) kognitívne- názor na objekt
b) emocionálne- citový vzťah k objektu
c) konatívne- dispozícia konať, správanie k objektu

Zóny

Zóny
– Intímna zóna (30cm)
– Osobná zóna (75 cm)
– Sociálna zóna (120 cm)
– Verejná zóna (760 cm)
– sú rôzne vzhľadom k temperamentu a zvykom

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥