Spolurozhodovanie

Rozhodovanie sa pokladá za jednu z najdôležitejších činností manažéra. Ak chcú manažéri zvýšiť zodpovednosť za výkony podniku, môžu v menšej alebo i väčšej miere umožniť svojim zamestnancom spolurozhodovať. V niektorých prípadoch je potrebné, aby sa manažér rozhodol sám, v niektorých je možné nechať rozhodovať podriadených. Finálne rozhodnutie, ako aj zodpovednosť za rozhodnutie leží vždy na manažérovi.

Ako spolurozhodovať?

Ako správne odhadnúť, vycítiť, ktoré rozhodnutia nechať na svojich podriadených? Victor Vroom poskytuje návod, kedy má rozhodovať vedúci sám a kedy má rozhodovať spolu so svojimi podriadenými. Posudzuje to na základe 3 faktorov:

  • kvalita rozhodovania – závisí od množstva informácií, ktoré má vedúci k dispozícii. Čím viac informácií má, tým bude rozhodnutie kvalitnejšie. Ak sa očakáva veľmi kvalifikované rozhodnutie, je potrebné zainteresovať do rozhodnutia aj podriadených.
  • prijateľnosť rozhodnutia pre podriadených – do tých rozhodnutí, ktoré sa priamo dotýkajú podriadených a majú vplyv na ich motiváciu a výkon, je potrebné zainteresovať aj podriadených
  • časové hľadisko – ak máme možnosť vybrať si z dvoch rovnocenných možností, vyberáme si to, ktoré je menej časovo náročné

Spolurozhodovanie a zodpovednosť

Zodpovednosť je jeden z najdôležitejších motivačných faktorov. Zainteresovanosť podriadených do rozhodovacieho procesu a do rozhodovania zvyšuje zodpovednosť zamestnancov za ich rozhodovanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥