Spúšťanie motora

Pri spúšťaní motora uskutočnite tieto úkony:

  • Hlavný vypínač – zapnúť
  • Plyn – zavretý doprava
  • Regulátor otáčok – vypnutý
  • Priestor – voľný
  • Zábleskové svetlo – zapnúť
  • POZOR: Presvedčte sa, že obidva listy nosného rotora sú v hornej polohe tak, aby nedošlo k zasiahnutiu chvostového nosníka.
  • Zapaľovanie – štartovať, potom na obidve magnetá
  • Nastaviť voľnobeh – na 55%

Komentáre k článku Spúšťanie motora (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥