Strategický cyklus

 1. Strategický cyklus

Celý strategický cyklus možeme naplánovať do týchto bodov:

 • Základné premisy
 • Situačné analýzy
 • Určenie stratégie
 • Realizácia stratégie
 • Kontrola stratégie
 1. Stanovenie základných premis (predpokladov)
 • Každý subjekt má mať predstavu prečo plus za akým účelom funguje
 • Poslanie organizácie = jej charakter, identita

Zmysel existencie – prečo za akým účelom

Normy chovania – predstavujú zásady a pravidlá pre jednania pri realizácií aktivít organizácie

 • U podnikateľských subjektov poslanie vymedzuje postoje organizácie voči trom základným faktorom = tzv. 3P produk – profit – personál
 • Manažéri, ktorí spracovávajú predstavu budúcej formulácie poslania, by si mali klásť nasledujúce otázky:
 • Akou chce byť organizáciou
 • Ako sa má firma javiť zákazníkom a nám, keď túto predstavu dosiahne
 • Čo chce, aby ľudia povedali o výsledkoch jej práce
 • Aké hodnoty sú pre jej činnosť najdôležitejšie
 • Ako jej predstava vyjadruje záujmy zákazníkov a hodnoty, ktoré sú pre ňu dôležité
 • Aké miesto má každý pracovník v predstave o budúcnosti

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥