Stratégie tvorby optimálneho portfólia

Stratégie tvorby optimálneho portfólia:

1. Trhové portfólio: všetky CP, ktoré sú k dispozícií na kapitálovom trhu, výnosnosť TP sa rovná priemernej výnosnosti všetkých CP na trhu

2. Efektívne P: pri rovnakej redute, vyjadrujúcej výnosnosť neexistuje portfólio s nižšou rizikovosťou a pri rovnakej rizikovosti neexistuje portfólio s vyššou redutou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥