ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – Uwe Struck

Minibagre: Skvelý nástroj pre manažérov stavebných projektov

Podnikateľský (business) plán by podľa Uwe Strucka mal mať túto štruktúru:
1. prehľad obsahu
2. zhrnutie
3. všeobecný popis podniku
4. kľúčové osobnosti a organizácia podniku
5. výrobky/služby
6. analýza trhu a prognóza obratu
7. odbyt (predaj)
8. výroba
9. medzné termíny
10. finančný plán
11. financovanie
12. prílohy

2. zhrnutie

– nie úvod, zhrnutie ostatných častí 3-12, max. 2 strany
– mali by tu byť odpovede na tieto otázky:
– predmet podnikania
– aké výrobky/služby budeme poskytovať
– prečo je váš podnik lepší ako konkurencia
– ciele podniku
– kľúčové osobnosti
– účel podnikateľského plánu
– v akom štádiu vývoja sa nachádzajú produkty
– použitie cudzích finančných prostriedkov

3. všeobecný popis podniku

– minulosť, súčasnosť a budúci stav firmy
– vlastnícke pomery
– dôležité zmluvy

4. kľúčové osobnosti a organizácia podniku

– profesný životopis všetkých kľúčových osobností (funkcie, ročné príjmy, zahájenie činnosti, vlastnícke vzťahy)
– plán vzdelávania

5. výrobky/služby

– popis produktu z hľadiska zákazníka
– servis
– množstvo výroby
– popis vývoja výrobku
– ochrana pred skopírovaním výrobku konkurenciou
– osvedčenie k výrobe (patenty, licencie)

6. analýza trhu a prognóza obratu

– súčasné a budúce potreby cien
– vývoj trhu a zmeny na trhu
– množstvo zákazníkov
– postup pri analýze trhu

7. odbyt (predaj)

– odbytová politika

8. výroba

– len pri výrobných podnikoch

9. medzné termíny

– úsečkový diagram

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥