Ďalšie prístupy k štruktúre business plánu

Štruktúra podnikateľského plánu – Frank Kadlec

Frank Kadlec doporučuje túto štruktúru podnikateľského plánu:
1. dokumentácia o orientácii podniku
2. podnikateľský plán
3. plán marketingu a predaja

Štruktúra podnikateľského plánu – Anna Pilková

Anna Pilková doporučuje túto štruktúru business plánu:
1. sumár (max. 2 strany)
2. hlavná časť podnikateľského plánu
a) popis produktu
b) ekonomický a mimoekonomický úžitok
c) manažment a kľúčové osobnosti
d) situačná analýza
e) podnikové a výrobné stratégie a plány
f) finančné projekcie
3. prílohy

Štruktúra podnikateľského plánu – Edward Blackwell

Edward Blackwell doporučuje túto štruktúru podnikateľského zámeru:
1. stručné prehlásenie
2. trh
3. odbornosť, skúsenosti a zdroje zainteresovaných osôb
4. výhody produktov
5. metódy riadenia
6. dlhodobý výhľad
7. použitie fondov
8. finančné ciele
9. dodatky
10. minulosť podniku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *