Ťažký na chvost

V tomto stave bude páka cykliky posunutá mierne dopredu z neutrálnej polohy. Tiež by ste sa mali vyhnúť lietaniu veľkými rýchlosťami, keďže páka cykliky sa bude musieť pohybovať dopredu a mohla by dosiahnuť krajnú polohu. Zvláštnu pozornosť venujte prechodu do visenia, priblíženie na veľkej rýchlosti si vyžaduje rázne podrovnanie pre zmenšenie rýchlosti. Toto by mohlo viesť k nedostatku dopredného pohybu páky cykliky pri prechode z podrovnania do visenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥