Telefónovanie, obliekanie a pozdrav ako súčasť image manažéra

Imidž (image) manažéra dotvára jadro jeho osobnosti. Ide o súhrn vonkajších a vnútorných prejavov, nepísaných pravidiel, na základe ktorých si vytvárame naše meno, formujeme verejnú mienku a postoj k našej osobe. Patria sem tie prejavy, prostredníctvom ktorých pôsobíme na iných ľudí bez toho, aby sme si to uvedomovali.

K sprievodným znakom pri posudzovaní image manažéra patria: úroveň písaného prejavu, úroveň telefovania, vizitky, spôsob sedenia, postoj, komunikácia (rečový prejav), ale aj oblečenie, čistota odevu a tela, celkový vzhľad človeka.

Telefonovanie

Vieme správne telefonovať? Ako správne telefonovať? Slušnosť začína už pred začiatkom rozhovoru, tj. vopred by sme si mali premyslieť, či volanú osobu nevyrušujeme. To znamená, že je potrebné zvoliť si vhodný čas. Ak chceme telefonovať dlhšie, spýtame sa, či nevyrušujeme. Povinnosťou volajúceho je predstaviť sa, volaný sa hlási číslom telefónu, menom firmy či organizácie.

Zásady telefonovania:

 • v súkromných veciach by sme nemali telefonovať na pracovisko, pretože to nemusí byť pre volaného príjemné,
 • ak máme návštevu, nevoláme,
 • dĺžku hovoru určuje ten, kto volá,
 • musíme zvážiť, komu dávame telefónne číslo domov, pretože ruší naše súkromie
 • po telefóne nerobíme obchody,
 • o láskavosť žiadame osobne,
 • osobne aj gratulujeme, ináč znevažujeme svojich známych, priateľov, kolegov,
 • nesmieme skákať do reči,
 • nesmieme nechať dlho zvoniť telefón
 • nesmieme hlučne položiť slúchadlo, nepatrí sa počas hovoru rozprávať s iným človekom.

Aké informácie poskytuje spôsob telefonovania o firme?

Pravidlá telefonovania by mali poznať všetci zúčastnení. Hoci si to ani neuvedomujeme, telefón má veľkú výpovednú schopnosť. Patrí sem napríklad odkazovač. Viacerí manažéri potvrdili skutočnosť, že ak sa vo firme ozve odkazovač, viackrát nevolajú. Jednoducho ich odrádza.

Podľa hlasu môžeme zistiť, aký postoj má podnik k účastníkom hovoru. Často vycítime chlad, nezáujem, agresivitu, ale aj prívetivosť, ochotu, či taktizovanie s cieľom zahnať človeka do kúta alebo sa ho zbaviť.

Telefón a meno človeka

Súčasťou telefonovania je predstavovanie. Svoje meno vyslovujte nahlas, prirodzene a zreteľne hlavne vtedy, ak je komplikované. N.E.Enkelman hovorí, že „v živote môžeme veľa stratiť alebo získať – naše meno nám zostane“. Preto je potrebné robiť reklamu svojmu menu, pretože ju robíme zároveň sebe.

Obliekanie

Niektorí manažéri, zamestnanci si asi neuvedomujú, že svojím oblečením (zanedbaným alebo extravagantným) môžu stavať bariéru v komunikácii, vzbudiť podozrenie, ale aj nedorozumenie v nadväzovaní kontaktov.

Zavádzať svoj vlastný osobný štýl nemôžeme tam, kde sú určené pravidlá podnikania. Aj oblečenie sa stáva súčasťou firmy, čo je zárukou stotožnenia sa s filozofiou organizácie, v ktorej pracujeme.

Každý človek by si mal uvedomiť, že šaty robia človeka, tj. že oblečením hovoríme o sebe, kto sme, koho reprezentujeme, čo znamenáme, aké máme pracovné zaradenie. Ak som napríklad pracovník banky, musím zákonite vzbudzovať u klientov serióznosť, dôveru, pretože banka má svoju tradíciu, status a chce získať klientov. K tomu volíme aj príslušné oblečenie, ktoré nesmie byť nápadné, vyzývavé. Naopak, ak pracujem v reklamnej agentúre, môžem si dovoliť pestrejšie sako, či kravatu, pretože to súvisí s pracovnou náplňou.

Úroveň muža prezrádza:

 • šírka a dĺžka kravaty, preto je potrebné sledovať súčasný módny trend, ktorý svedčí o našej vyspelosti,
 • farba ponožiek, musí ladiť s farbou nohavíc a topánok (biele ponožky u mužov patria na šport),
 • k obleku sa nikdy nenosia sandále,
 • do saka nepatrí košeľa so športovými prvkami, ako sú napríklad výložky, štepovanie a podobne,
 • vyzliekanie saka v prítomnosti dámy je netaktné,
 • sako sa nosí zapnuté, pri sedení sa rozopína,
 • do vreciek nepatria ruky, kľúče, vizitky ani perá (správny manažér ich nosí v koženom kufríku),
 • nevhodným doplnkom oblečenia sú ťažké zlaté reťaze, digitálne hodinky, ošúchaná a špinavá obuv.

Úroveň dámy prezrádza:

 • vhodný kostým, ku ktorému nepatria sandále a nikdy holé nohy,
 • neodporúča sa na rokovanie silný make-up, priesvitná blúzka, resp. veľké výstrihy, výrazný parfum, či krátka sukňa,
 • k osobnej dokonalosti patria vždy upravené ruky, nechty (bez zbytkov laku), ktoré „nezdobí“ prehnané množstvo prsteňov a na krku viacero retiazok.

Pozdrav

K najjednoduchším a najelementárnejším spoločenským kontaktom patrí pozdrav, na ktorý by nik nemal zabúdať. Hovorí sa, že pozdraviť je slušnosť a odpovedať na pozdrav – povinnosť. Pozdrav je prejavom priateľstva, úcty a rešpektu k iným ľuďom. Veľmi dôležitou súčasťou je aj to, akou formou ho uskutočníme. Vyslovujeme ho vždy nahlas, zreteľne a s úsmevom. K prejavom pozdravu patrí aj vľúdny pohľad do očí, prípadne mierny úklon hlavy.

Pozdrav nesmieme chápať ako prestížnu záležitosť, ale možnosť dokázať svoju spoločenskú úroveň ( gentleman zdraví vždy prvý, nečaká, kým ho pozdraví kolega na nižšej úrovni).

Nezabúdajme, že vždy zdraví pán dámu, mladší staršieho, zamestnanec nadriadeného, okoloidúci stojaceho, prichádzajúci prítomných.

Presnosť

K sebaovládaniu manažéra a jeho významu v pracovnom kolektíve patrí presnosť. O presnosti sa hovorí, že je výsadou kráľov. Ak si manažér neosvojí tento návyk, tak môže spôsobiť svojou nedochvíľnosťou mnoho nepríjemností. Takýmto nezodpovedným prístupom k iným ľuďom riskujeme, že stratíme dôveryhodnosť a zároveň budeme pôsobiť dojmom nespoľahlivého človeka. Hlavne pri pracovných, obchodných stretnutiach je dochvíľnosť nevyhnutná podmienka.

Vizitka

Dobrý image otvára cesty k úspechu. Dnes sa už každý podnikateľ, manažér či zamestnanec prichádzajúci do styku s inými ľuďmi nezaobíde bez vizitky, navštívenky. Počas rokovania je tento spôsob predstavovania pokladaný za najsprávnejší.

Vizitka uľahčuje a spríjemňuje kontakt, vytvára zároveň určitý obraz o človeku prostredníctvom osobných údajov. Osobné údaje musia byť zrozumiteľné, stručné, aby poskytovali potrebné informácie o majiteľovi vizitky.

V našich podmienkach plní vizitka informačnú funkciu. Okrem toho má aj svoj praktický význam – je spoľahlivou pomôckou pamäti. Môžeme na ňu napísať stručné oznamy. Protokol pripúšťa písať odkazy obyčajnou ceruzou. Začíname písať na prednej strane a pokračujeme na zadnej, kde nedávame svoj podpis.

Štandardnou je vizitka rozmerov 9×5 cm.

Najvýraznejšou časťou vizitky je logo firmy, organizácie, meno, funkcia v pracovnom zaradení, adresa, číslo telefónu, faxu, e-mailu. Na služobnú vizitku nepatrí domáca adresa.

Vizitku podávame vtedy, ak predpokladáme, že s partnerom nadviažeme pracovný alebo osobný kontakt. Obyčajne sa podáva pri predstavovaní, alebo na záver rokovania. Každý, kto prijíma vizitku je vhodné, aby si ju prečítal a položil na 2-3 minúty pred seba a potom uložil.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥