Teória efektívnych trhov

Teória efektívnych trhov
– dostáva sa do rozporu s fundamentálnou a technickou analýzou
– snaží sa racionálne vysvetliť správanie účastníkov a cenové pohyby na trhu
– rieši nejasné problémy kapitálového trhu

Východiská teórie efektívnych trhov:
– zaujíma sa o to, ako zistia novú informáciu účastnici,
– ako rýchlo sa kurzy prispôsobia novej info

3 úrovne trhovej efektívnosti:
a) slabá forma efektívnosti – ceny odrážajú info z minulosti, popiera význam technických analýz
b) polosilná forma – ceny odrážajú info o minulosti + verejne dostupné info
c) silná forma efektívnosti – ceny odrážajú info dostupné ale aj tajné.

Anomálie na akciových trhoch:
a) efekty proti slabej a strednej efektívnosti:
1. efekt fúzií a akvizícií
2. efekt emisie nových akcií (akcie pri emisií sú podhodnotené – neskôr rast)
3. efekt spätného odkúpenia akcií
4. efekt kótovania na burze – presun z OTC na burzový trh.
5. týždňový efekt – pondelok – poklesy kurzov, piatok – nárasty kurzov.
6. januárový efekt – rast akcií na začiatku roka.
b) anomálie k silnej efektívnosti

Princípy fungovania efektívnych trhov:
1. ceny CP rýchlo pohlcujú novú info
– okamžitá rekcia
– oneskorená
– nadmerná
2. Efektívny trh – očakávané zmeny cien sú nezávislé od zmien minulý
Neefektívny trh – každá zmeny v nasledujúcom dni je dôsledkom zmeny
v predchádzajúcom dni.

3. na efektívnom trhu nemôže žiadny investor dosiahnuť nadpriemerný výnos
4. na efektívnom trhu všetky obchodné stratégie zlyhávajú.

Predpoklady efektívneho trhu: existuje konkurencia, neexistuje monopolné postavenie, lacné a dostupné informácie, nízke trans. Náklady, vysoká likvidita, kvalitná legislatíva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥