Vstupy, procesy a výstupy transformačného procesu

Definícia operačného manažmentu a operácií

Operačný manažment má za úlohu zabezpečiť tvorbu produktov takých parametrov, ktoré nájdu efektívne uplatnenie na trhu a uspokoja potreby zákazníkov. V operačnom manažmente sa stretávajú funkcie manažmentu, faktory a zdroje, činnosti. Operácie v organizácií sú činnosti, ktorými sa transformujú vstupy na výrobky alebo služby, na produkty požadované zákazníkmi. Základom úspešného napredovania organizácie je vykonávanie operácií účelne a účinne.

Transformačný model

Transformačný model opisuje, ako sú vstupy transformačného procesu konvertované na výstupy. Proces transformácie nazývame aj operácia.

Vstupy transformačného procesu

 • materiál – priadza pri výrobe ponožiek,
 • informácie – poznatky z výskumu pri vzdelávacích službách,
 • zákazníci – hostia v reštaurácii.

Zdroje transformačného procesu

Zdroje sú nevyhnutne potrebné na uskutočnenie transformačného procesu, ale samé sa netransformujú do časti výstupu:

 • fixný majetok – budovy a zariadenia,
 • spotrebné materiály – energie, mazací olej na chod strojov,
 • ľudia – manažéri, robotníci.

Členenie vstupov do transformačného procesu

 1. materialové zdroje
 2. technické zdroje
 3. technologické zdroje
 4. ľudské zdroje
 5. know-how
 6. kapital

Procesy v transformácií vstupov na výstupy

Procesy v transformácií vstupov na výstupy sa uskutočňujú:

 • v továrňach, kde prevláda spracovanie materiálu,
 • v kanceláriách, kde prevláda spracovanie informácií,
 • v obchodoch, kde prevláda proces kontaktu zo zákazníkom.

Výstupy transformačného procesu

Výstupmi transformačného procesu sú výrobky alebo služby. Základné odlišnosti výrobkov a služieb:

 • hmatateľnosť,
 • skladovateľnosť,
 • spotreba u zákazníka.

Operačný systém, jeho hranice a okolie

Celkový operačný systém transformuje vstupné zdroje na výrobky alebo služby pre zákazníkov organizácie. Účelom každého operačného systému je produkovať výrobky alebo služby, ktoré požadujú zákazníci, navrhnúť a realizovať operácie tak, aby sa splnili očakávania zákazníkov.

Systémové riadenie operácií: manažér musí pri riadení operácií myslieť globálne, systémovo. Systém je zoskupením zložiek navzájom spojených organizovaným spôsobom.

Pavol Budaj, Milan Fiľo – Manažment operácií, 2008

3 Replies to “Vstupy, procesy a výstupy transformačného procesu

 1. Bolo by skvele keby tu boli uvadzane zdroje. Takto si to mozem tak akurat precitat ale nic pouzit.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *