Vstupy, procesy a výstupy transformačného procesu

Definícia operačného manažmentu a operácií

Operačný manažment má za úlohu zabezpečiť tvorbu produktov takých parametrov, ktoré nájdu efektívne uplatnenie na trhu a uspokoja potreby zákazníkov. V operačnom manažmente sa stretávajú funkcie manažmentu, faktory a zdroje, činnosti. Operácie v organizácií sú činnosti, ktorými sa transformujú vstupy na výrobky alebo služby, na produkty požadované zákazníkmi. Základom úspešného napredovania organizácie je vykonávanie operácií účelne a účinne.

Transformačný model

Transformačný model opisuje, ako sú vstupy transformačného procesu konvertované na výstupy. Proces transformácie nazývame aj operácia.

Vstupy transformačného procesu

 • materiál – priadza pri výrobe ponožiek,
 • informácie – poznatky z výskumu pri vzdelávacích službách,
 • zákazníci – hostia v reštaurácii.

Zdroje transformačného procesu

Zdroje sú nevyhnutne potrebné na uskutočnenie transformačného procesu, ale samé sa netransformujú do časti výstupu:

 • fixný majetok – budovy a zariadenia,
 • spotrebné materiály – energie, mazací olej na chod strojov,
 • ľudia – manažéri, robotníci.

Členenie vstupov do transformačného procesu

 1. materialové zdroje
 2. technické zdroje
 3. technologické zdroje
 4. ľudské zdroje
 5. know-how
 6. kapital

Procesy v transformácií vstupov na výstupy

Procesy v transformácií vstupov na výstupy sa uskutočňujú:

 • v továrňach, kde prevláda spracovanie materiálu,
 • v kanceláriách, kde prevláda spracovanie informácií,
 • v obchodoch, kde prevláda proces kontaktu zo zákazníkom.

Výstupy transformačného procesu

Výstupmi transformačného procesu sú výrobky alebo služby. Základné odlišnosti výrobkov a služieb:

 • hmatateľnosť,
 • skladovateľnosť,
 • spotreba u zákazníka.

Operačný systém, jeho hranice a okolie

Celkový operačný systém transformuje vstupné zdroje na výrobky alebo služby pre zákazníkov organizácie. Účelom každého operačného systému je produkovať výrobky alebo služby, ktoré požadujú zákazníci, navrhnúť a realizovať operácie tak, aby sa splnili očakávania zákazníkov.

Systémové riadenie operácií: manažér musí pri riadení operácií myslieť globálne, systémovo. Systém je zoskupením zložiek navzájom spojených organizovaným spôsobom.

Pavol Budaj, Milan Fiľo – Manažment operácií, 2008

Komentáre k článku Vstupy, procesy a výstupy transformačného procesu (3)

 1. Bolo by skvele keby tu boli uvadzane zdroje. Takto si to mozem tak akurat precitat ale nic pouzit.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥