Výkony

Riaditeľnosť vo vise je zaručená do rýchlosti vetra 17 kt teda 8,7 m/s, z ktoréhokoľvek smeru do 10.600 ft (3.520m) hustotnej výšky (MSA). Vzťahuje sa k hodnotám pre vis s vplyvom zeme s maximálnou vzletovou hmotnosťou.

Otáčky maximálneho výkonu (104 %) používajte počas vzletu a počas letu v horizontálnom režime pod 500 ft (152m) nad zemou alebo nad 5.000 ft (1525m) hustotnej výšky (MSA).

Indikovaná rýchlosť (KIAS) uvedená v grafoch predpokladá nulovú prístrojovú chybu.

Dostatočné chladenie motora je zabezpečené do vonkajšej teploty 38oC (100oF) pri hladine mora, alebo 23oC (41oF) nad teplotu medzinárodnej štandardnej atmosféry (ISA) v danej výške.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥