Zamerajte svoju pozornosť zlepšenie výrobného procesu a jednoduché riešenie operačných rizík

Podľa štatistík každý rok počas práce dochádza k obrovskému množstvu pracovných úrazov. Negatívny vplyv prostredia, škodlivých látok a iných faktorov spôsobuje nielen ohrozenie výrobného procesu vo vašej firme, ale aj nemalé škody na zdraví ľudí. Tieto a mnohé ďalšie dôvody preto viedli k vydaniu nového medzinárodného štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá sa vďaka nemu stáva menej riziková a firma zisková.

Rozhodli ste sa preto aj vy vstúpiť do podnikateľského prostredia s dobrým nápadom a myšlienkou, ktorá sa v praxi dobre ujme? To je skvelá správa, ale na dosiahnutie úplného úspechu a zabezpečenie bezproblémového chodu vaše firmy vám to rozhodne nestačí. A už určite nie vtedy, ak je chod spoločnosti založený na zamestnancoch.

Ako vidíte, takémuto systému nesmie chýbať profesionálne vedenie, špičková výbava, kvalitná požiarna signalizácia a chuť zamestnancov podieľať sa na plnení cieľov firmy za predpokladu dodržiavania stanovených pravidiel.

Každý jeden deň sa predsa presviedčame, že práve ľudský faktor zohráva pri plnení akýchkoľvek cieľov spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. A jedine správna organizácia, pravidelné školenia BOZP, dodržiavanie bezpečnosti a bezproblémové riešenie operačných rizík vo firme vám zaistí, aby tento systém fungoval ako má.

Čo presne k splneniu týchto cieľov ale potrebujete?

Certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 45001 je medzinárodná norma, ktorá obsahuje požiadavky na systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Táto norma pomáha, po splnení stanovených podmienok, podnikom vytvárať bezpečné a zdravé pracovné prostredie a poskytuje im základný prístup, ktorý ďalej umožňuje:

  • dôsledne identifikovať a kontrolovať riziká pre zdravie a bezpečnosť personálu a iných osôb na mieste alebo pracujúcich v mene organizácie;
  • znížiť pravdepodobnosť nehôd;
  • splniť regulačné požiadavky a zlepšiť celkový výkon pracovných síl.

Aplikovanie podmienok, ktoré stanovuje táto norma umožňuje podnikom tiež zlepšiť systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaním týchto opatrení:

  • tvorbou a implementáciou politiky bezpečnosti a systému cieľov a zámerov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
  • zavedením systematických procesov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
  • stanovením nebezpečenstiev a rizík, ktoré sú dôležité pre predmet podnikania, s následnou elimináciou alebo minimalizáciou ich potenciálnych následkov;
  • vytvorením systému prevádzkovej kontroly riadenia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
  • zvyšovaním povedomia zamestnancov spoločnosti o výrobných rizikách a spôsoboch prevencie a znižovania ich negatívnych dôsledkov;
  • hodnotením bezpečnostných ukazovateľov podniku a snahou o zlepšenie pomocou nápravných a preventívnych opatrení;
  • aktívnym zapojením zamestnancov spoločnosti do fungovania systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na konkurenčnom trhu budú od vás požadovať zákazníci, klienti a obchodný partneri nielen atraktívne ceny, ale aj dôveryhodné preukázanie efektívneho riadenia, zodpovednosti a ochoty poskytovať spoľahlivé služby bez dlhších prestojov spôsobených nehodami a poruchami. A práve certifikát ISO 45001 im bude deklarovať, že tieto podmienky spĺňate a nič vážne im pri spolupráci s vami nehrozí. Tak smelo do jeho získania. Nie je to žiadny náročný proces.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥