Azbestové výrobky a ich správna likvidácia

Likvidácia azbestu je proces ktorý môžu vykonávať iba špecializované firmy s povolením na takúto činnosť. Určite by ste si nemali výrobky z azbestu likvidovať sami a ani s nimi manipulovať. Dôvod prečo je to takto nastavené a odporúčané je ten, že azbest je pre ľudské zdravie škodlivý. V minulosti sa to nevedelo, a preto bol azbest s obľubou používaný v mnohých výrobkoch. Dnes už ale vieme že azbest je karcinogénny. Z tohto dôvodu sa nahrádza inými, vhodnejšími materiálmi. Staré výrobky z azbestu je ale nutné likvidovať.

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame z azbestom v dvoch prípadoch. Prvým sú stupačky v bytových domoch. V polovici dvadsiateho storočia boli tieto azbestové rúry využívané práve v stupačkách a to z dôvodu chemickej odolnosti azbestu. Likvidácia azbestových stupačiek a ich náhrada modernými materiálmi je preto častým úkonom špecializovaných firiem.

Niektoré firmy na likvidáciu azbestu pôsobia na celom Slovensku a samozrejme vedia aj poradiť pri špecifických požiadavkách. S cenami je to individuálne ale pre orientáciu sa dá počítať s cenou od 70 Euro za jeden byt. Pri druhom častom úkone ktorý sa v praxi vyskytuje ktorým je likvidácia azbestovej strechy to je cena od 9 Euro za meter štvorcový. V tomto prípade sa jedná konkrétne o likvidáciu azbestovej strešnej krytiny. Tu bol azbest používaný pre ďalšiu jeho výbornú a cenenú vlastnosť a tou je jeho nehorľavosť. Zdravotná škodlivosť hlavne pri manipulácii ale existuje aj v tomto prípade, preto pri rekonštrukciách striech prichádza k ich nahradeniu modernými krytinami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥