Let do strán

Postup pre vykonávanie letov do strán:

  • 1. Zvoľte si dva body, jeden na horizonte a druhý na strane, ako pomôcky pre udržanie správnej dráhy letu. Urobte otočku o 90o pre kontrolu priestoru.
  • 2. Páku cykliky presuňte do smeru zvoleného pohybu.
  • 3. Udržujte výšku visenia pákou kolektívu, zabráňte klesaniu, keď sa nakloní rotorový disk.
  • 4. Nožným riadením udržujte kurz a zabráňte otáčaniu alebo vplyvu vetra.
  • 5. Pákou cykliky zabráňte spätnému kloneniu a udržujte vrtuľník v plynulom pohybe.
  • 6. Udržujte pohľad smerom dopredu a v smere pohybu vrtuľníka, aby ste sa vyhli prekážkam.
  • 7. Vykonajte prechod z bočenia do visenia.

Zastavenie bočenia vykonajte nasledovne:

  • 1. Plynule potlačte páku cykliky do opačného smeru a prejdite do polohy pre visenie.
  • 2. Kolektívom udržujte konštantnú výšku a nožným riadením zabráňte otáčaniu vrtuľníka.
  • 3. Keď zastavíte pohyb vrtuľníka pákou cykliky, upravte polohu vrtuľníka pre stabilné visenie a udržujte pôvodný kurz.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥