Let dozadu

Pred vykonaním letu dozadu (cúvaním), urobte kontrolné otočenie o 180o, aby ste sa uistili, že v smere pohybu nie sú prekážky a na to, aby ste si zapamätali bod, v ktorom pohyb vrtuľníka zastavíte. Keď si overíte, že priestor je bez prekážok a keď si vyberiete referenčné body:

  • 1. Zväčšite výšku visenia o 30 až 60 cm, aby ste kompenzovali nižšiu polohu chvostového rotora pri lete dozadu.
  • 2. Začnite let dozadu miernym pritiahnutím páky cykliky. Predpokladajte spätné klopenie a upravte páku cykliky tak, aby bol let dozadu plynulý.
  • 3. Udržujte výšku kolektívom a smer nožným riadením.
  • 4. Nepokúšajte sa pozerať dozadu, pretože to môže zapríčiniť stratu vnímania zvoleného smeru letu. Pozerajte sa dopredu a do strán.

Prechod z letu dozadu do visenia:

  • 1. Plynule potlačte páku cykliky mierne dopredu a prejdite do polohy pre visenie, vyčkajte,
  • 2. Keď sa pohyb vrtuľníka zastaví, pákou cykliky udržujte vrtuľník v stabilnom visení.
  • 3. Nožným riadením udržujte kurz.
  • 4. Po zastavení všetkých pohybov, potlačením páky kolektívu klesnite do polohy pre visenie.

V praxi sú občas potrebné dlhšie lety dozadu a preto je potrebné urobiť periodicky ďalšie 180o otáčky pre kontrolu priestoru. Dávajte pozor na to, že do vrtuľníka môžu za určitých poveternostných podmienok počas letov dozadu, vniknúť motorové spaliny.

Komentáre k článku Let dozadu (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥