Priamočiary horizontálny let

Priamočiary horizontálny let môžeme definovať ako let v konštantnej výške, stálym kurzom a konštantnou rýchlosťou v ustálených režimoch. Splnenie týchto požiadaviek sa dá dosiahnuť jemnými a koordinovanými pohybmi riadenia s malými výchylkami.

Po naklonení nosného rotora má trup vrtuľníka tendenciu nakláňať sa tak, ako sa upravuje ťažisko s výslednicou celkovej vztlakovej sily. Inštruktor Vám predvedie polohy nosu vrtuľníka voči horizontu pri priamočiarom horizontálnom lete, pri cestovnom a iných režimoch. Mali by ste si taktiež všimnúť polohu nosného rotora vzhľadom na horizont, ako jeden z najdôležitejších ukazovateľov polohy. Tiež si všimnite nastavenie páky ovládania výkonu motora pre cestovný režim. Čoskoro si uvedomíte, že rýchlosť vrtuľníka kolíše podľa polohy vrtuľníka voči horizontu, ktorú určujeme pákou cykliky. Pohybom páky cykliky do zadnej polohy dvíhame nos vrtuľníka hore, čím znižujeme rýchlosť a naopak.

Na udržanie dopredného letu musí byť rotorový disk naklonený dopredu, aby sme získali doprednú ťahovú zložku silového vektora, ktorá je potrebná pre dopredný pohyb. Keď nos vrtuľníka poklesne dole, rýchlosť sa začne zvyšovať. Čím nižšie je sklopený nos vrtuľníka, tým väčší výkon motora je potrebný na udržanie vrtuľníka v horizontálnom lete, a tým väčšia je dopredná rýchlosť. Naopak, čím väčší je výkon motora, tým nižšie musí byť nos vrtuľníka, aby sa udržal v priamočiarom horizontálnom lete. Keď v priamočiarom lete pri konštantnej rýchlosti, ktorú udržiavate pákou cykliky, pritiahnete páku kolektívu hore, vrtuľník bude stúpať. Naopak, keď v priamočiarom lete pri konštantnej rýchlosti potlačíte páku kolektívu dole, vrtuľník bude klesať.

Pohyby pákou kolektívu si budú vyžadovať opravné zásahy pedálmi nožného riadenia, aby ste udržali vrtuľník v priamočiarom ustálenom a koordinovanom lete. Ak chcete zväčšiť rýchlosť v doprednom lete, musíte potlačiť páku cykliky a pritiahnuť páku kolektívu, aby ste zabránili klesaniu. Keď chcete rýchlosť zmenšiť, musíte páku cykliky pritiahnuť k sebe a potlačiť páku kolektívu dole, aby ste zabránili stúpaniu.

Postup pre zníženie rýchlosti vrtuľníka:

  • 1. Pritiahnutím páky cykliky jemne zdvihnite nos vrtuľníka nad horizont.
  • 2. Potlačte páku kolektívu dole a primerane upravte výkon motora.
  • 3. Nožným riadením zabráňte zatáčaniu vrtuľníka.
  • 4. Vyčkajte, kým sa rýchlosť vrtuľníka ustáli.
  • 5. Dolaďte cyklikou a kolektívnym riadením rýchlosť na požadovanú hodnotu.

Postup pre zvýšenie rýchlosti vrtuľníka:

  • 1. Potlačením páky cykliky jemne potlačíme nos vrtuľníka pod horizont.
  • 2. Pritiahnite páku kolektívu hore a primerane upravte výkon motora.
  • 3. Vyšliapnutím ľavej nohy upravte koordinovaný let (guľôčku).

Pohyby sú rozpísané do fáz, ale vykonávate ich takmer súčasne. Pre názornosť ich môžete robiť aj na doby, aby ste videli reakcie vrtuľníka na zmeny v pohyboch riadiacimi pákami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥