Reklamné médiá: rozhodovanie o médiu

Proces rozhodovania o médiu zahŕňa týchto 6 krokov:
1) výber média
2) hlavné druhy médií – charakteristiky
3) výber nosičov relácie
4) kritérium ceny za tisíc dosiahnutých osôb – podľa
5) rozhodovanie o načasovaní média
6) rozhodovanie o priestorovom umiestnení

výber média

– dosah
– frekvencia
– účinok

hlavné druhy médií – charakteristiky

– zvyky cieľových príjemcov vo vzťahu k médiám
– výrobok
– správa
– náklady

výber nosičov relácie

– tlačoviny
– príjemcovia
– efektívny príjemcovia
– efektívny príjemcovia reklamy

kritérium ceny za tisíc dosiahnutých osôb – podľa

– kvalita príjemcov
– pravdepodobná pozornosť príjemcov
– kvalita vydavateľa
– umiestnenie reklám a poskytovania zvláštnych služieb

rozhodovanie o načasovaní média

– mikroplánovanie
– markoplánovanie

Faktory načasovania
– obrátka kupujúcich
– frekvencia nákupov
– miera zabúdania názvu značky

Inzercia nového výrobku
– Kontinuita
– Koncentrácia
– Nájazdy
– Pulzovanie

rozhodovanie o priestorovom umiestnení

rozhodovanie o priestorovom umiestnení znamená výber konkrétnej lokality a umiestnenia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥