Zmena výkonu

Každá zmena výkonu spôsobí zatáčanie vrtuľníka a zmenu krútiaceho momentu. Čím väčšia zmena výkonu, tým väčší bude účinok krútiaceho momentu. Túto reakciu musíte predvídať zakaždým, keď meníte výkon a vhodne nastaviť pedále nožného riadenia tak, aby ste udržovali koordinovaný let.

Zvyšovanie plniaceho tlaku dosiahnete pridvihnutím kolektívu. Tým sa zväčší aj nastavenie uhla listov nosného rotora. To bude tiež príčinou poklesu otáčok, nakoľko sa zvýši aerodynamický odpor listov nosného rotora. Aby ste sa vyhli nežiaducemu poklesu otáčok motora, vždy pri pritiahnutí páky kolektívu zvýšte výkon motora pomocou páky ovládania škrtiacej klapky. Výsledkom bude zvýšenie plniaceho tlaku a zároveň udržanie konštantných otáčok motora. Nezabúdajte, že tieto zmeny výkonu zapríčinia otáčanie vrtuľníka a len ak ich predvídate a zasiahnete včas nožným riadením, bude Váš let vyváženým.

Na vrtuľníku R 22 ROBINSON si zvýšenie výkonu vyžaduje vyšliapnutie ľavého pedálu. Keď znížite výkon motora, musíte urobiť opak predchádzajúceho úkonu. Potlačte páku kolektívu dole. Následné zníženie uhla nastavenia listov nosného rotora zapríčiní zvýšenie otáčok motora z dôvodu zníženia aerodynamického odporu listov. Aby ste sa vyhli nežiaducemu nárastu otáčok motora, vždy pri potlačení páky kolektívu zmenšite tiež výkon motora pomocou páky ovládania škrtiacej klapky. Výsledkom bude zníženie plniaceho tlaku a zároveň udržanie konštantných otáčok motora. Znovu nezabúdajte, že tieto zmeny výkonu zapríčinia otáčanie vrtuľníka, čo musíte korigovať nožným riadením.

Na to, aby ste zvýšili otáčky motora, musíte zvýšiť výkon motora a taktiež zmenšiť pákou kolektívu uhol nastavenia listov nosného rotora, aby ste udržali konštantný plniaci tlak. Keď chcete otáčky motora zmenšiť, mierne znížte výkon motora a pritiahnite páku kolektívu, aby ste udržali konštantný plniaci tlak. Páka kolektívu je hlavným ovládačom plniaceho tlaku a ovládač škrtiacej klapky riadi otáčky motora. Pretože na seba navzájom vplývajú, musíte analyzovať aj združený otáčkomer, aj ukazovateľ plniaceho tlaku na to, aby ste určili výkon motora a na to, aby ste sa rozhodli, ktorým zariadením zasiahnete skôr a v akom rozsahu. Napr.: ak sú otáčky motora nízke a nízky plniaci tlak, zväčšite výkon motora bez zásahu do kolektívneho riadenia. Výsledkom bude nárast otáčok motora a plniaceho tlaku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥