Náuka o zemeguli

Základné znalosti o zemeguli, tvar pohyby, obvod, priemer, súradnicová sieť Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka Veľká a malá kružnica Ortodroma, loxodroma Krivka rovnakých smerníkov Agona …

Mapy

Druhy máp Druhy projekcie, vlastnosti, merítka, konštrukcie a symboly Rozdelenie máp podľa účelu a použitia Mapy ICAO, druhy a použitie Zakreslovanie na mapách, meranie smeru …

Legislatíva

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon) v znení neskorších predpisov Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago, 7. 12. 1944) Medzinárodná organizácia civilného …

Drak

Konštrukcia a systémy Rozdelenie vrtuľníkov podľa umiestnenia rotorov Rozdelenie vrtuľníkov podľa pohonu Rozdelenie vrtuľníkov podľa podvozkov Materiály pre stavbu vrtuľníkov Druhy konštrukcií a konštrukčné časti …

Pohonné jednotky

Motory Rozdelenie motorov používaných vo vrtuľníkoch Princípy práce piestových štvortaktných motorov Princípy práce turbohriadelových motorov Konštrukčné časti motorov Charakteristiky motorov Spaľovanie, teploty a tlaky vo …

Briefing a debriefing

Briefing Predletová príprava (briefing) obsahuje ciele, obsah a rozsah cvičenia, opakovanie a previerka teoretických vedomostí, rozbor najčastejších chýb, ktorých sa žiaci obvykle dopúšťajú. Súčasťou briefingu …