Letecká meteorológia

Medzinárodná štandardná atmosféra Zemská atmosféra, zloženie, vertikálne rozvrstvenie, charakteristika jednotlivých vrstiev, troposféra, tropopauza, stratosféra Spôsob ohrevu zemskej atmosféry, transformácia žiarenia, albedo Tlak vzduchu, zmena tlaku …

Letecký výcvik

Letecká škola (škola pilotov vrtuľníkov, flight school) je organizácia, ktorá organizuje alebo poskytuje teoretický alebo letový výcvik leteckého personálu (výcvik pilotov vrtuľníkov) na získanie preukazu …

Praktický výcvik

Praktický letový výcvik na príslušnom type vrtuľníka môžete začať až po úplnom absolvovaní teoretickej prípravy a po úplnom absolvovaní pozemných príprav pred lietaním. Praktický letový …