Letecká meteorológia

 • Medzinárodná štandardná atmosféra
 • Zemská atmosféra, zloženie, vertikálne rozvrstvenie, charakteristika jednotlivých vrstiev, troposféra, tropopauza, stratosféra
 • Spôsob ohrevu zemskej atmosféry, transformácia žiarenia, albedo
 • Tlak vzduchu, zmena tlaku s výškou
 • Hustota vzduchu, zmena hustoty s výškou
 • Teplota vzduchu, zmena teploty s výškou
 • Zisťovanie zmeny meteorologických parametrov pomocou balónov (výstup)
 • Definícia výškového barometrického stupňa
 • Tlakové útvary, izobary, tlakový spád
 • Tlak QNH, QFE, QNE, QFF
 • Vlhkosť vzduchu, rosný bod, deficit rosného bodu
 • Adiabatický dej, krivka zvrstvenia, suchá a vlhká adiabata
 • Stabilita a instabilita ovzdušia
 • Kondenzácia, vyparovanie, mrznutie, sublimácia
 • Atmosférické zrážky, vznik, rozdelenie, nebezpečie pre leteckú prevádzku
 • Oblačnosť, vznik, rozdelenie, vplyv na leteckú prevádzku
 • Námraza, vznik rozdelenie, klasifikácia intenzity, vplyv na leteckú prevádzku
 • Turbulencia, rozdelenie, fyzikálne podmienky vzniku jednotlivých druhov, klasifikácia intenzity, vplyv na leteckú prevádzku
 • Vietor, vznik, hlavné sily pôsobiace na jeho vznik, prúdenie v anticyklone a v cyklone, vplyv trenia na vietor, stáčanie smeru vetra s výškou, gradientový vietor, geostrofický vietor, geocyklostrofický vietor
 • Dohľadnosť v leteckej meteorológii, druhy, určovanie a meranie dohľadností
 • Hmly, vznik jednotlivých druhov, rozdelenie, význam v leteckej prevádzke
 • Dymno a zákal
 • Vzduchová hmota, rozdelenie a vznik
 • Atmosférické fronty, jednotlivé typy
 • Čiara frontu, frontálne rozhranie, frontálna plocha
 • Teplý front, počasie, oblačnosť nebezpečné javy pre leteckú prevádzku
 • Studený front, počasie, oblačnosť, nebezpečné javy pre leteckú prevádzku
 • Oklúzne fronty, počasie, oblačnosť, nebezpečné javy pre leteckú prevádzku
 • Stacionárny front, vysvetlenie
 • Výškový front, frontálna zóna
 • Analýza frontov a vzduchových hmôt na prízemnej synoptickej mape, základy rozboru synoptickej mapy
 • Búrky, vznik, rozdelenie, vplyv na leteckú prevádzku, nebezpečné javy s nimi spojené, pseudostudené fronty
 • Meteorologické mapy, prízemná meteorologická mapa, mapy absolútnej barickej topografie (výškové mapy), špeciálne meteorologické mapy
 • Synoptická mapa a staničný krúžok
 • Základné hladiny máp absolútnej barickej topografie a ich priemerné výšky, význam 500 hPa mapy pre predpoveď, význam 300 hPa mapy v leteckej meteorológii
 • Význam tropopauzy v leteckej prevádzke, jej typy, štruktúra, výšky, súvislosť so vzduchovými hmotami, súvislosť s geografickou polohou
 • Jet Stream, vznik, rozdelenie, štruktúra, vplyv na leteckú prevádzku, využitie, jeho predpoveď
 • Turbulencia veľkých výšok CAT (turbulencia jasnej oblohy), vznik, štruktúra, predpoveď
 • Tlakový a teplotný gradient, vysvetlenie
 • Klimatológia, všeobecná cirkulácia, význam pre leteckú prevádzku, miestna cirkulácia, miestne vetry, intertropická fronta,
 • Meteorologická organizácia pre medzinárodnú leteckú prevádzku, svetové meteorologické centrá, oblastné meteorologické centrá, národná meteorologická služba v SR, letecké meteorologické služobne, letecké meteorologické stanice, meteorologické stanice
 • Letecké meteorologické informácie, pravidelné správy, pravidelné hlásenia, mimoriadne správy, mimoriadne hlásenia, pristávacia predpoveď, letištná predpoveď, letová (traťová) predpoveď, výstrahy Sigmet informácie, výstrahy na nebezpečné meteorologické javy
 • Zdroje, prenos a vysielanie leteckých meteorologických informácií
 • Meteorologický briefing, meteorologická konzultácia
 • Predletová meteorologická dokumentácia, správy z lietadiel
 • Radarové meteorologické informácie a ich význam pre leteckú meteorológiu
 • Význam snímkov z meteorologických družíc a ich použitie v leteckej prevádzke
 • Nebezpečné meteorologické javy pôsobiace na leteckú prevádzku počas vzletu, letu v cestovnej hladine a pri pristátí
 • Vplyv terénu na postup atmosférických frontov
 • Skratky používané v informáciách SIGMET pre javy: búrka, silná námraza, turbulencia, turbulencia veľkých výšok, mrznúci dážď, krúpy, hmla, dážď premenlivý vietor
 • Význam a úlohy leteckej meteorológie v systéme zabezpečovania civilnej leteckej dopravy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥