METÓDY REALIZÁCIE ZMIEN – TQM, BPR

METÓDY REALIZÁCIE ZMIEN
1. progresívne informačné technológie
– výsledkom je integrovaná automatizovaná organizácia
2. couching
– výsledkom je vysoko výkonný vrcholový a stredný manažment
3. učiaca sa organizácia
– výsledkom je organizácia, ktorá je schopná učiť sa z vlastných akcií a z akcií iných
4. metóda tzv. sociotechnických systémov
– výsledkom sú výborné pracovné procesy riadené sebaorganizujúcimi sa tímami
5. vytváranie dynamických systémov
– poznanie štruktúry a politiky organizácie a komunikácie so zákazníkom
6. TQM (Total Quality Management)
7. BPR ( Business Process Reengineering)
– TQM a BPR sú filozofiou vykonávania zmien

TQM – zmeny by nemali byť prudké, mali by byť viditeľné len s odstupom času
– je založený na malých, postupných krokoch
– základom je poznanie zákazníka – v prvom rade musíme poznať požiadavky zákazníka a až potom môžeme hovoriť o tom, aký produkt chceme vytvoriť, pomocou akých procesov, ako má vyzerať organizačná štruktúra (aby bola efektná a účinná) a taktiež tímy ? celé to stojí na ľuďoch ? aby ľudia zdola pomáhali zvyšovať účinnosť, t.j. ľudia sú nástrojom;
– relatívne úspešná metóda

BPR – prístup radikálnych zmien
– Zásadné premyslenie a radikálne preusporiadanie systému na získanie dramatických vylepšení procesov
– 80-90% reengineeringových akcií je neúspešných
– odpor zamestnancov k zmene

cieľové hodnoty BPR – kvalita
– čas
– proces
– náklady

Reengineering vyvoláva:
1./ lokálne zmeny
2./ interné zmeny
3./ zmeny interface (dodávatelia – odberatelia)
4./ zmeny v sieti

Prekážky pri realizácii zmien:
1. pocit osobnej straty – z využitého času a prostriedkov, o ktoré prichádzajú
2. existujúce zvyky v komunikácii
3. spätné väzby – pre pracovníkov je to systém odmeňovania
4. priepasť medzi rétorikou a činmi
mentálne modely – predstavy ako má niečo fungovať

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥