Získavanie a výber predajcov

Získavanie a výber predajcov predstavuje proces, ktorý odpovedá na tieto otázky:

kto je dobrým predávajúcim – 2 základné vlastnosti:
– empatia
– ego drive
postupy pri získavaní pracovníkov – prostredníctvom
– ostatných predávajúcich
– pracovných agentúr
– inzerátov
– kontaktovanie študentov vysokých škôl
postupy pri hodnotení uchádzačov
– neformálny rozhovor
– predbežné testovanie
– formálne testy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥