Všeobecné informácie

Pozrite si všeobecné informácie pre uchádzačov o letecký výcvik PPL(H):

  • Letecký výcvik – Základné informácie o leteckom výcviku, podmienkach pre zaradenie do výcviku a typoch leteckých licencií
  • Osnova výcviku PPL(H) – Osnova výcvikového programu na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota vrtuľníkov PPL(H)
  • Letecké skúšky (KTP) – Informácie o leteckých skúškach – kontrola techniky pilotáže (KTP)
  • Vrtuľníky leteckých škôl – Vrtuľníky vhodné na letecký výcvik PPL(H)
  • Letecké školy – Prehľad leteckých škôl na Slovensku, v Českej republike a vo svete.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥