Výrobková analýza

Výrobok ako výsledok činnosti podniku je zložitou realitou, jednotou viacerýh vlastností, ktorými je schopný potreby uspokojovať. Medzi hlavné vlastnosti výrobku patria: úžitkové vlastnosti (technické, estetické, …

Normály tempa rastu

Normály tempa rastu patria medzi modely, určené na prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku. Normály tempa rastu predstavujú sústavy nerovností, ktoré hodnotia súčasný vývoj podniku. Normály sa …

Výrobné riziko

Výrobné riziká – úzko súvisia s faktormi technického rizika a vyznačujú sa možnosťou strát vo výrobnom procese. Faktory výrobného rizika: interné a externé. Interné faktory …

Pochutiny

Pochutiny sú doplnkom ľudskej výživy. Nie sú pre život nevyhnutné, ale dodávajú jedlu lepšiu príchuť, uľahčujú trávenie a povzbudzujú činnosť nervovej sústavy. Delia sa na …

Metódy hodnotenia potravín

Metódy hodnotenia potravín Zásady: 1. objektívne 2. subjektívne K subjektívnym patria predovšetkým senzorické posudzovanie potravín. K objektívnym patria: a/ analytické metódy ( chemické, fyzikálne ) …

Mlieko a syry

Mlieko a mliečne výrobky obsahujú veľmi cenné bielkoviny s množstvom dôležitých amínokyselín, vitamínov a ľahko stráviteľný tuk. Zdravotníci predpisujú 180 kg mlieka a mliečnych výrobkov …

Nápoje

Nápoje sú produkty tekutého charakteru obsahujúce viac ako 80% vody, ktoré sú schopné tíšiť smäd, resp. uspokojovať fyziologickú potrebu vody v organizme. Medzi nealkoholické nápoje …

Elektrotechnický tovar

Elektrotechnický tovar Sortiment elektrotechnického tovaru z pohľadu tovaroznalectva (tovaroznaleckej klasifikácie) tvoria prístroje, zariadenia, ktorých účelom je premieňať elektrickú energiu na iné, spotrebiteľsky užitočné druhy energií, …

POTRAVINY

Delenie potravín: 1. podľa pôvodu: – potraviny živočíšneho pôvodu (mlieko, vajcia, mäso, živ. tuky,…) – potraviny rastlinného pôvodu (obilniny, strukoviny, zelenina a ovocie cukor, rastl. …