KOVY A ZLIATINY

Čisté kovy sa v zemskej kôre nenachádzajú, pretože sú viazané rôznymi nečistotami. Pokiaľ je koncentrácia kovu, resp. jeho zlúčeniny v zemskej kôre tak vysoká, že …

OZNAČOVANIE OBALOV

PREPRAVNÉ OBALY Prepravný obal musí obsahovať: údaje o príjemcovi a miesto určenia manipulačné a výstražné značky údaje o odosielateľovi hmotnosť, príp. rozmery označenie, ktoré predpisujú …

OBALY A BALENIE TOVAROV

Ciele balenia: – uchovanie kvality tovaru – predĺženie trvanlivosti tovaru Obaly chránia pred pôsobením mechanických, klimatických a biologických vplyvov a bez nich by takáto ochrana …

Vplyvy na tovar

Z tovaroznaleckého hľadiska rozoznávame tieto vplyvy na tovar: fyzikálne vplyvy na tovar mechanické vplyvy na tovar fyzikálno-chemické vplyvy na tovar biologické vplyvy na tovar Fyzikálne …

Tovaroznalectvo

Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom skúmania tovaroznalectva sú charakteristiky tovaru, ako je úžitková hodnota tovaru, vlastnosti tovaru a ďalšie charakteristiky tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý …

Čo je to produkt

Produkt = je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci (automobily, knihy,..), služby …