Skúsenostná krivka

Definujte podstatu teórie skúsenostnej krivky v ekonomike? – vyjadruje závislosť medzi objemom výroby a jednotkovými nákladmi – každé zdvojnásobenie produkcie prináša % – álne približne …

Predaj

1. Aké základné teoretické prístupy k problematike predaja poznáte? Poznáme tieto prístupy: – funkcionálna teória predaja – nástrojová teória predaja 2. Čo je podstatou stratégie …