Prerušený vzlet

Niekedy môže nastať situácia, keď budete musieť prerušiť vzlet a znova pristáť v obmedzenom priestore, pre mechanickú poruchu, alebo s iným problémom. Zvládnutie prerušeného vzletu si vyžaduje dostatok skúseností a opatrnosti, aby bol vykonaný bezpečne a účelne.

Čím skôr prerušíte vzlet, tým ľahšie sa vrátite na pristátie s vrtuľníkom, alebo vykonáte prechod do visenia. Tiež ľahšie vykonáte tieto manévre, ak ste schopný udržať nejakú doprednú rýchlosť a udržiavať všetky obraty koordinované.

Dbajte na obmedzenie obratov pri nízkych rýchlostiach a na kontrolu chvostového rotora. Pozor na vietor.

Cvičenie v obmedzených priestoroch sa zo začiatku nacvičuje v relatívne veľkých priestoroch, ktoré umožňujú normálne priblíženie a vzlet a tiež manévrovanie vrtuľníka v obmedzenom priestore. Keď zvládnete manévrovanie vrtuľníka v týchto priestoroch, môžete začať nacvičovať v obmedzenejších priestoroch, ktoré si vyžadujú strmšie priblíženia a veľkosť ich priestoru obmedzuje manévrovacie možnosti vrtuľníka. Priblíženia bez ohľadu na vietor tiež budete nacvičovať, keďže sa často vyžadujú pre tvar plochy, alebo kvôli prekážkam, ktoré ju obkolesujú.

Pozor: Postupujte podľa Vášho zdravého úsudku. Najľahší spôsob je obyčajne tým najlepším. Všeobecne to platí pre všetky manévre v obmedzenom priestore.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥