Pozemná príprava 1c

Cieľ Zoznámiť žiakov s konkrétnymi postupmi, ktoré obsahuje letová príručka vrtuľníka ROBINSON R-22. Vysvetliť štruktúru jednotlivých sekcií letovej príručky a jej používanie. Oboznámiť žiakov s …

Letecká škola

Letecká škola on-line Letecká škola on-line (Letná škola pilotov vrtuľníkov) je otvorený projekt, ktorého cieľom je informovať záujemcov o letecký výcvik o podmienkach a priebehu …