Organizovanie

Štátnice – Manažment – 08 – 25 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax, popíšte fázy organizačného procesu, chápanie organizácie z hľadiska objektu …